Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl


Klik voor de folder
Hoeveel sessies worden er vergoed?
Vanaf 1-1-2014 is er voor vergoeding sprake van:
  • 1) Generalistische Basis GGZ voor lichte, matige en niet-complexe problematiek. Het aantal sessies, dat wordt vergoed, is dan tot een kleiner aantal van ongeveer 12 sessies beperkt. De totale rekening over het aantal behandel- en administratieminuten gaat achteraf naar uw zorgverzekeraar.
  • 2) Gespecialiseerde GGZ voor complexe problematiek (die ik goed kan behandelen) en risicovolle problematiek (die ik vaak doorverwijs). Het aantal sessies, dat wordt vergoed, is onbeperkt. Ieder jaar gaat er een totaalrekening over het aantal behandel- en administratieminuten direct naar uw zorgverzekeraar.