Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl


Klik voor de folder
Opmerkingen voor verwijzers
Wellicht ten overvoede opgemerkt: een verwijzing van een huisarts is voor mij noodzakelijk om een behandeling te kunnen starten.
Vanuit zorgverzekeraars zijn er de volgende verplichte punten in een verwijsbrief:
  • datum van de verwijzing,
  • NAW-gegevens patient,
  • specifiek benoemen van een psychische stoornis dan wel het vermoeden ervan (dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar dat mag wel), 
  • of het om een verwijzing voor Gegeneraliseerde Basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ gaat,
  • naam en functie van de verwijzer,
  • AGB-code verwijzer en
  • handtekening en/of stempel van de praktijk.

Mijn nummer voor intercollegiaal overleg is tevens het algemene praktijknummer 06-42971013.