Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl


Klik voor de folder
Welke kosten worden er vergoed?
De kosten voor een behandeling door een psycholoog worden grotendeels of zelfs volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Ik moet dan wel een contract hebben met uw zorgverzekeraar en dat is doorgaans het geval. Vergoeding van psychologische behandeling of psychotherapie hoort vanaf 1 januari 2008 in het basispakket. U hoeft niet aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Om misverstanden achteraf te voorkomen is het toch goed om eerst zelf bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren over vergoedingen. Voor het eerste gesprek ga ik samen met u ook altijd even na hoe het zit met de verzekering.

Eigen risico
De eerste kosten, die u maakt voor psychologische behandeling of psychotherapie, worden verrekend met uw verplichte eigen risico. Dit loopt genomen over alle behandelingen (met ook andere behandelingen dan psychologische behandeling) op tot maximaal €385,=.

Eigen bijdrage (is iets anders dan eigen risico!)
Een eigen bijdrage aan de behandelkosten (bovenop wat u betaalt aan eigen risico) is per begin 2014 komen te vervallen.