Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Behandeling

Mijn behandeling bestaat uit de volgende aspecten:

  • Het bespreken van uw hulpvraag. Belangrijk is de vraag wat er in uw leven veranderd moet zijn, als de behandeling afgelopen is.
  • Anamnese. Dat is een interview, waarin ik allerlei vragen stel om extra informatie over uw achtergrond te krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld vragen over psychische klachten, middelengebruik, hoe u bent opgegroeid, hoe u als persoon bent, etc.
  • Het gesprek over uw voortgang, de therapie zelf. Hierbij maak ik om een prettige werkrelatie te krijgen het meest gebruik van de oplossingsgerichte benadering (zie onder), maar ik hoor ook acht te slaan op wat de ggz-zorgstandaarden voorschrijven. Voor extra info: www.ggzstandaarden.nl. De ggz-zorgstandaarden geven onder meer aan welke behandeling goed past bij bepaalde problematiek. Het voordeel van de zorgstandaarden is dat ze uitgaan van wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden bij grote groepen mensen. Tevens zijn ze gebaseerd op voorname bevindingen van experts. Nadelig: zorgstandaarden sluiten niet per se aan op u als individu of de manier waarop ik het beste met u werk. Er mag om goede redenen van de zorgstandaarden worden afgeweken. De oplossingsgerichte benadering is een goede manier om de behandelmethode aan te passen op u èn op de zorgstandaarden.
  • Evaluatie en vragenlijsten. Vanaf het begin neem ik iedere twee maanden een klachtenlijst af. Dat is de SQ-48. Soms sluit deze niet goed aan bij bepaalde klachten. Dan is er aanvulling mogelijk met andere vragenlijsten. Ik houd lijstafnames zo kort mogelijk.  
De punten hierboven worden niet per se in deze volgorde afgewerkt. Wij voegen ons zo goed mogelijk naar wat blijkt te werken. Volgens de wet (WGBO) hoort er een helder geschreven en ondertekend behandelplan te zijn, met daarin een omschrijving van problematiek en behandeling daarvan.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving