Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Behandeling

Mijn behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
 

  • Het bespreken van uw hulpvraag. Centraal staat hierbij de vraag wat er in uw leven veranderd moet zijn, als de behandeling afgelopen is.
  • Anamnese. Dat is een interview, waarin ik allerlei vragen stel om extra informatie over uw achtergrond te krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld vragen over psychische klachten, middelengebruik, hoe u bent opgegroeid, hoe u als persoon bent, etc.
  • Het gesprek over uw voortgang, de therapie zelf. Hierbij maak ik om een prettige werkrelatie te krijgen het meest gebruik van oplossingsgerichte behandeling, maar ik hoor ook acht te slaan op wat de ggz-richtlijnen voorschrijven. De ggz-richtlijnen geven onder meer aan welke behandeling goed past bij bepaalde problematiek. Het voordeel van de richtlijnen is dat ze gebaseerd zijn op onderzoek van behandelmethoden bij grote groepen mensen. Het nadeel is dat ze niet per se hoeven aan te sluiten op u als individu of de manier waarop ik het beste met mijn klanten werk. Er mag met goede motivatie van de richtlijnen worden afgeweken. De oplossingsgerichte benadering dient ook goed als ‘kapstok’ voor behandelmethoden volgens de richtlijnen.
  • Evaluatie en vragenlijsten. Zoals veel therapeuten tegenwoordig gebruik ik een korte vragenlijst met 4 vragen aan het begin en 4 vragen aan het eind. Deze geven mij informatie over hoe het met u gaat, hoe uw vorderingen zijn en hoe u onze werkrelatie beoordeelt.

De punten worden niet per se in deze volgorde afgewerkt. Wij voegen ons zo goed mogelijk naar wat blijkt te werken. Volgens de wet (WGBO) hoort er een helder geschreven en ondertekend behandelplan te zijn, met daarin een omschrijving van problematiek en behandeling daarvan.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2020 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving