Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Opmerkingen voor verwijzers

Een verwijzing van meestal een huisarts is nodig om een behandeling te kunnen starten. Andere zorgverleners (bedrijfsartsen, specialisten, etc.) mogen ook verwijzingen doen.

Vanuit zorgverzekeraars zijn er de volgende verplichte punten in een verwijsbrief:

  • datum van de verwijzing,
  • NAW-gegevens patient,
  • specifiek benoemen van een psychische stoornis dan wel het vermoeden ervan (dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar dat mag wel), 
  • of het om een verwijzing voor Gegeneraliseerde Basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ gaat,
  • naam en functie van de verwijzend medicus,
  • AGB-code verwijzer en
  • handtekening en/of stempel van de praktijk.
Mijn nummer voor intercollegiaal overleg is tevens het algemene praktijknummer 06-42971013.

Ik maak gebruik van ZorgMail (jm.scholtes@zorgmail.nl), maar ik heb geen ZorgDomein.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving