Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Duur van een behandeling

De duur van een behandeling varieert per persoon en hangt af van de therapiedoelen. De duur van een behandeling is wel te schatten, maar zal toch vaak korter of juist langer zijn dan verwacht. Dit heeft vaak te maken met wat er onverwacht buiten de therapie met u gebeurt.
Belangrijk is dat er tussen u en mij goed overleg is over het al dan niet afsluiten van een therapie.

Afsluiten

  • Aan het eind van een behandeling kan het voorkomen dat de gesprekken niet meer wekelijks of tweewekelijks hoeven te zijn, maar maandelijks of nog infrequenter.
  • Een behandeling beëindigen we sowieso en normaal gesproken in overleg met u. U kunt aangeven niet meer door te willen gaan, maar ook ik kan u adviseren om de behandeling af te ronden.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving