Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Behandelmethodes

Oplossingsgerichte therapie als uitgangspunt:

  • Met oplossingsgerichte behandeling (OT) bied ik u niet zonder meer oplossingen aan. Het heet toch zo, omdat in de praktijk vaak blijkt dat de oplossing zich al aandient voordat duidelijk is wat het probleem is. De OT stelt zelfs dat men de oorzaak van een probleem niet hoeft te weten om toch al verbeteringen of oplossingen te merken. (Denk aan een ober die niet eerst van alles uitvraagt over uw etenstrek, maar gewoon vraagt wat u wilt bestellen.)
  • Mooi van de OT is haar positieve insteek. Er zal vaker gepraat worden over de keren dat iets goed gaat (‘uitzonderingen’) dan over de keren dat er nog iets mis gaat. Hopelijk komt u met mij in een positieve flow te zitten. Nadenken over wat er al beter gaat en wat er nog beter kan komt in de plaats van te moeten klagen over dat wat er niet goed gaat. Dit is te vergelijken met werken op vruchtbare grond in plaats van bezig moeten zijn op onvruchtbare grond. Toch moet er erkenning zijn voor datgene wat er niet goed gaat. Negatieve ervaringen of pijnlijke gevoelens behoren voldoende aandacht te krijgen.
  • De OT heeft in de ggz-richtlijnen nog onvoldoende status, maar heel veel (goede) therapeuten o.a. in Nederland werken er graag mee. Dit om bovengenoemde voordelen en de methode werkt vaak sneller. Dit omdat blijkt dat allerlei vragen over ‘het probleem’ en (uitgebreid) onderzoek daarnaar overgeslagen kunnen worden.  
De oplossingsgerichte benadering dient ook goed als uitgangspunt voor behandelmethoden volgens de richtlijnen.
  • Als u angstklachten heeft, zijn deze onder meer goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie (CGT). Door middel van CGT komt u er bijvoorbeeld achter dat een irrealistische, niet-helpende manier van denken verband houdt met angstklachten. ‘Jezelf angst aanpraten’ heet dat. Er zal gezocht worden hoe andere gedachten beter kunnen helpen om op een passende manier om te gaan met situaties die lastig voor u zijn.
  • Ook voor mensen met depressieve klachten is CGT een aangewezen methode. Maar bij depressie is eveneens interpersoonlijke therapie (IPT) als een effectieve behandelmethode uit de onderzoeken naar voren gekomen. IPT zoekt naar problemen met onvermijdelijke rolveranderingen in uw leven, soms na het overlijden van een belangrijke dierbare. Of u zoekt met IPT uit of er niet sprake is van een onderliggend conflict met een ander. In de gesprekken wordt er veel gesproken over uw relaties met belangrijke personen in uw leven. Als daarin verbetering mogelijk is klaart ook vaak de depressie op.
  • Ondanks dat ik gesprekstherapeut ben en als psycholoog geen medicatie mag voorschrijven, hoor ik u wel te wijzen op de goede mogelijkheden met medicatie. Antidepressiva (o.a. SSRI) helpen –zoals het woord al zegt- bij depressie maar ook bij angststoornissen.
  • Voor mensen met (levenslange) persoonlijkheidsproblemen en/of vroegere hechtingsproblemen maak ik ook wel gebruik van de mentalisatie bevorderende benadering (MBT). Mentalisatie is moeilijk uit te leggen, maar vaak blijkt dat mensen beter als persoon gaan functioneren als ze in staat zijn om hun belevingen, gedachten en gevoelens helder onder woorden kunnen brengen. Er wordt gestreefd naar verbetering in het denken over wat er zowel bij u als bij een ander ‘van binnen’ allemaal afspeelt.
  • Bij nare herinneringen of voor mensen met trauma’s (PTSS) gebruik ik meestal EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing). Bij EMDR staat centraal dat oogbewegingen links-rechts-links-rechts-etc. emotioneel zwaar beladen herinneringen daadwerkelijk kunnen verzachten. Soms gebruik ik een koptelefoon met klikjes wisselend links en rechts. Na wetenschappelijk onderzoek weet men nog steeds niet hoe deze vreemde methode helpt, maar wel dát ie heel goed helpt. Graag wijs ik op de website: www.emdr.nl.

 

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving