Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Behandelmethodes

Oplossingsgerichte therapie als uitgangspunt:

  • Met oplossingsgerichte behandeling (OT) bied ik u niet zonder meer oplossingen aan. Het heet toch zo, omdat in de praktijk vaak blijkt dat de oplossing zich al aandient voordat duidelijk is wat het probleem is. De OT stelt zelfs dat men de oorzaak van een probleem vaak niet hoeft te weten om toch al verbeteringen of oplossingen te merken. (Denk aan een ober die niet eerst van alles uitvraagt over uw trek in eten, maar gewoon vraagt wat u wilt bestellen.)
    Mooi van de OT is haar positieve insteek. Er zal vaker gepraat worden over de keren dat iets goed gaat (‘uitzonderingen’) dan over de keren dat het nog mis gaat. Daardoor komt u met mij in een positieve flow te zitten. Nadenken over wat er al beter gaat en wat er nog beter kan komt in de plaats van klagen over dat wat er niet goed gaat. Dit is te vergelijken met het bewerken van vruchtbare grond in plaats van onvruchtbare grond. Toch is erkenning voor wat er niet goed gaat niet iets wat volledig overgeslagen wordt.
    De OT heeft in de ggz-richtlijnen nog onvoldoende status, maar heel veel (deskundige) therapeuten o.a. in Nederland werken er graag mee. Dit om bovengenoemde voordelen, maar de methode werkt vaak snel omdat blijkt dat allerlei onderzoeken ‘naar het probleem’ overgeslagen kunnen worden.

De oplossingsgerichte benadering dient ook goed als ‘kapstok’ voor behandelmethoden volgens de richtlijnen.
  • Als u angstklachten heeft, zijn deze onder meer goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie (CGT). Door middel van CGT komt u er bijvoorbeeld achter dat een irrealistische, niet-helpende manier van denken verband houdt met angstklachten. ‘Jezelf angst aanpraten’ zegt men dan. Er zal gezocht worden hoe realistische gedachten kunnen helpen om op een passende manier om te gaan met situaties die nog moeilijk voor u zijn.
  • Ook voor mensen met depressieve klachten is CGT een aangewezen methode. Maar bij depressie is ook interpersoonlijke therapie (IPT) als een effectieve behandelmethode uit de onderzoeken naar voren gekomen. IPT zoekt naar problemen met een rolverandering in uw leven, soms na het overlijden van een belangrijke dierbare. In IPT kijken we of er niet sprake is van een onderliggend conflict met een ander. In de gesprekken wordt er veel gesproken over uw relaties met belangrijke personen in uw leven. Als daarin verbetering mogelijk is klaart vaak de depressie op.
  • Ondanks dat ik gesprekstherapeut ben en als psycholoog geen medicatie mag voorschrijven, hoor ik u wel te wijzen op de goede mogelijkheden met medicatie. Antidepressiva (o.a. SSRI) helpen goed bij angststoornissen als wel –zoals het woord al zegt- depressie.
  • Voor mensen met (levenslange) persoonlijkheidsproblemen maak ik ook wel gebruik van de mentalisatie bevorderende benadering (MBT). Mentalisatie is moeilijk uit te leggen, maar vaak blijkt dat u beter als persoon gaat functioneren als u in staat bent om uw belevingen, gedachten en gevoelens helder onder woorden te brengen. Er wordt gestreefd naar verbetering in het denken over uw eigen ‘mentale inhouden’ (geest) en die van een ander.
  • Als u trauma’s of nare herinneringen in hun leven heeft, gebruik ik meestal EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing). Bij EMDR staat centraal dat oogbewegingen links-rechts-links-rechts, etc. of het door een koptelefoon horen van klikjes wisselend links en rechts, heftig emotioneel beladen herinneringen daadwerkelijk kunnen verzachten. Men weet niet hoe het helpt, maar er is uitgebreid onderzocht dat deze wat ‘vreemde’ methode (met relatief weinig praten) heel goed helpt.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2021 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving