Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Als u een klacht heeft...

Ik hoor mij te houden aan de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten. Deze zijn van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Indien u klachten heeft over de behandeling en komen wij samen onverhoopt niet tot overeenstemming, dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van P3NL. Via de website is P3NL te vinden: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. Kunnen dezen niet met succes bemiddelen bij een klacht, dan schakelt men eventueel de geschillencommissie in. De geschillencommissie doet uiteindelijk een bindende uitspraak.

Bijgaand het formulier, dat u kunt gebruiken: Klachtenformulier_P3NL-regeling.docx (live.com).

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving