Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Als u een klacht heeft...

Ik hoor mij te houden aan de beroepscodes voor psychologen en psychotherapeuten. Deze zijn van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

  1. Bij klachten van uw kant over de behandeling bespreek ik die het liefst eerst zelf met u. Dat is vast de snelste oplossing.
  2. Komen wij samen onverhoopt niet tot overeenstemming, dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van P3NL. Via de website is P3NL te vinden: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. Anders kunt u een mail sturen via dit mailadres: nip@klachtencompany.nl.
  3. Als de klachtenfunctioneris niet met succes bemiddelt bij een klacht, dan schakelt u eventueel de geschillencommissie in. De geschillencommissie doet uiteindelijk een bindende uitspraak.
Bijgaand het formulier, dat u kunt gebruiken: Klachtenformulier_P3NL-regeling.docx (live.com) of Klachtenformulier_NIP-regeling.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving