Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Aanmelding

Ik maak de eerste afspraak pas als ik in het bezit ben van de verwijzing. Ik verzoek om het origineel of een PDF-scan. Foto's van de verwijzing zijn namelijk niet voldoende. Het maken van de afspraak kan op verschillende manieren:

Doorgaans check ik regelmatig de mail en voicemail. Ik reageer dan zo snel mogelijk.

Afspraak afzeggen
Kunt u niet komen op een afspraak? Meld het dan zo ruim mogelijk (minimaal 24 uur) van tevoren telefonisch (06-42971013) of via de mail (info@psychotherapiefraneker.nl) aan mij. Hierdoor wordt het mogelijk dat iemand anders nog van de opengevallen tijd gebruik kan maken. 
Probeert u zo veel mogelijk te voorkomen dat er een afspraak uitvalt. Te lange tijd tussen de opeenvolgende gesprekken is niet goed voor de voortgang in de therapie. Als u tijdig afzegt (dat wil zeggen: minstens 24 uur van tevoren), wordt het tarief voor een gemiste sessie (€80,-) niet aan u in rekening gebracht.

Eerste aanmelding
Het maken van een allereerste afspraak kan niet zonder meer.
  • Er is een verwijzing nodig van een huisarts.
  • Daarnaast is het nodig dat ik een kopie maak van 1) een identiteitsbewijs van u en 2) van uw zorgpas. Ik ben namelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen en na te gaan of u verzekerd bent. Via mijn praktijkprogramma kan ik met behulp van uw naam, geboortedatum en BSN-nummer alle voor mij relevante gegevens opvragen. Daardoor hoeft er geen aanmeldingsformulier ingevuld te worden.
Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor behandeling en alles wat daar direct qua administratie mee te maken heeft.
 

Opmerkingen voor verwijzers

Wellicht ten overvoede opgemerkt: een verwijzing van een huisarts is voor mij noodzakelijk om een behandeling te kunnen starten.
Vanuit zorgverzekeraars zijn er de volgende verplichte punten in een verwijsbrief:
  • datum van de verwijzing,
  • NAW-gegevens patient,
  • specifiek benoemen van een psychische stoornis dan wel het vermoeden ervan (dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar dat mag wel), 
  • of het om een verwijzing voor Gegeneraliseerde Basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ gaat,
  • naam en functie van de verwijzer,
  • AGB-code verwijzer en
  • handtekening en/of stempel van de praktijk.

Mijn nummer voor intercollegiaal overleg is tevens het algemene praktijknummer 06-42971013.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving