Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Tarieven GGZ 2024

Onderstaande bedragen zijn voorbeelden van de maximale tarieven, die ik namens mijn vrijgevestige praktijk en als klinisch psycholoog mag declareren. Doorgaans bepaalt uw zorgverzekeraar welk deel van dit tarief men aan mij als zorgverlener uitkeert. Dat is zo'n 80% à 92%, dus een groot deel. Neem bijvoorbeeld De Friesland Zorgverzekeraar, dan is dat percentage 85%. De rest van de kosten (15%) bereken ik niet aan u door.

            Voorbeelden     Duur      100% tarief      85% tarief
            Intake     90'       € 362,23      € 307,90
            Gesprekstherapie     45'       € 179,24      € 152,35
            EMDR     75'       € 260,66      € 221,56
            Telefonisch contact     30'       € 126,17      € 107,24Wilt u meer inzicht en overzicht als het gaat om de kosten, dan heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een tarievenzoeker.

Tarieven voor zelfbetalers

Er zijn zeldzame gevallen, waarin u de behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als u geen verwijzing wilt. (Dit zelf betalen vermijd ik liever, als u mij vraagt om geen samenwerking met de huisarts te hebben. Niet samenwerken met de huisarts kan nadelig zijn.)

Ik ga simpelweg uit van een eigen tarief van €80,00 per uur
Dit houdt in dat een behandeling van 45 minuten neerkomt op €80,00, omdat hier nog een kwartier indirecte werkzaamheden bij hoort.

No shows: €80,00 per uur 
Dit houdt in: 
- zonder bericht niet op een afspraak verschijnen,
- de afspraak vergeten of
- de afspraak binnen 24 uur afbellen.
Bij no show breng ik de €80,00 in rekening. Dit factureer ik zelf. De zorgverzekeraar vergoedt dit soort kosten namelijk niet. 

Tarieven voor instanties

Schriftelijke informatieverstrekking: €98,85
Een bedrijfsarts, keuringsarts of CBR kan informatie over u opvragen, troluwens alleen als u toestemming verleent. De kosten voor het maken van mijn antwoordbrief zijn €98,85. De factuur stuur ik naar de instantie en niet naar u. U krijgt wel vooraf inzage in de brief. De tijd die mij dit kost betaalt u niet. 
Op grond van richtlijnen verstrek ik op uw eigen verzoek nooit informatie naar andere instanties. 

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving