Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Behandeling

Mijn behandeling bestaat uit de volgende aspecten:

*  Het bespreken van uw hulpvraag. Belangrijk is de vraag wat er in uw leven veranderd moet zijn, als de behandeling afgelopen is.

*  Anamnese. Dat is een (eerste) interview, waarin ik allerlei vragen stel over uw achtergrond. Hierbij laat ik u graag zo uitgebreid mogelijk aan het woord. Het kan gaan over psychische klachten, middelengebruik, hoe u bent opgegroeid, hoe u als persoon bent, etc.

*  Behandeling. Om een prettige werkrelatie te krijgen maak ik het meest gebruik van de oplossingsgerichte benadering (zie deze website behandelmethodes). Ik hoor ook te letten op wat de ggz-zorgstandaarden voorschrijven: www.ggzstandaarden.nl. De ggz-zorgstandaarden geven onder meer aan welke aanpak het beste past bij bepaalde problematiek.
Het voordeel van de zorgstandaarden is dat ze uitgaan van wetenschappelijk onderzoek. Ze gaan uit van voorname bevindingen van experts. Deze gelden voor grote groepen, maar niet altijd voor individuen. Dus: zorgstandaarden sluiten niet per se aan op u als individu of de manier waarop ik het beste met u werk. Er wordt alleen om goede redenen van de zorgstandaarden afgeweken. De oplossingsgerichte benadering is een goede manier om de behandelmethode aan te passen op u èn op de zorgstandaarden.

*  Evaluatie en vragenlijsten. Vanaf het begin neem ik iedere twee maanden een klachtenlijst af. Dat is de SQ-48. Deze lijst brengt niet ieder type klacht goed in kaart. Dan is er aanvulling mogelijk met andere vragenlijsten. Ik houd lijstafnames zo kort mogelijk.

Ik werk niet per se in bovenstaande volgorde. Het gaat om wat zo goed mogelijk werkt.
Volgens de wet (WGBO) schrijf ik een behandelplan, met daarin een zo helder mogelijke omschrijving van problematiek en behandeling daarvan.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving