Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Kostenvergoeding

De zorgverzekeraar vergoed grotendeels of volledig de kosten voor een behandeling door een psycholoog. Doorgaans heb ik een contract met uw zorgverzekeraar. Het verrekenen gaat dan zonder veel problemen.
Vergoeding van psychologische behandeling of psychotherapie hoort vanaf 1 januari 2008 in het basispakket. U hoeft niet aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Om misverstanden achteraf te voorkomen is het toch goed om eerst zelf bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren over vergoedingen. Voor het eerste gesprek ga ik samen met u ook altijd even na hoe het zit met uw verzekering.

Eigen risico

De eerste kosten, die u maakt voor psychologische behandeling of psychotherapie, worden verrekend met uw verplichte eigen risico. Dit loopt genomen over alle behandelingen (met ook andere behandelingen dan psychologische behandeling) op tot maximaal €385,=.

Eigen bijdrage (is iets anders dan eigen risico!)

Een eigen bijdrage aan de behandelkosten (bovenop wat u betaalt aan eigen risico) is per begin 2014 komen te vervallen.

Vanaf 1-1-2014 is er voor vergoeding sprake van:
  • 1) Generalistische Basis GGZ voor lichte, matige en niet-complexe problematiek. Het aantal sessies, dat wordt vergoed, is dan tot een kleiner aantal van ongeveer 12 sessies beperkt
  • 2) Gespecialiseerde GGZ voor complexe problematiek (die ik doorgaans kan behandelen) en risicovolle problematiek (die ik vaak doorverwijs). Het aantal sessies, dat wordt vergoed, is tot aan 2025 nog onbeperkt
Uw huisarts hoort op uw verwijzing te vermelden of het gaat om generalistische basis-GGZ dan wel gespecialiseerde GGZ.

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving