Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Vertrouwelijkheid

Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen (bijvoorbeeld bedrijfsartsen, verzekeringsartsen) zonder uw schriftelijke toestemming. Al mijn correspondentie, die met u te maken heeft, kan door u worden gelezen. Sowieso hebt u recht op inzage in uw dossier.

Met uw toestemming stuur ik correspondentie aan de verwijzend huisarts of andere verwijzer. Bij voorkeur doe ik deze ook in afschrift aan u. Een verwijzer wil graag weten wat voor vervolg een verwijzing heeft gehad. Wat betreft de huisarts is het een goede zaak dat deze uw gezondheidsgegevens over de jaren heen kan verzamelen.

Normaal gesproken zijn er twee correspondentiemomenten. Ik schrijf namelijk:
1) een samenvatting / conclusie van de intakegesprekken; en
2) een samenvatting met de bevindingen van de afgesloten behandeling.

Sommige instanties mogen een klein deel van uw cliëntgegevens opvragen. Dit ben ik als iedere psycholoog verplicht om te doen. Het gaat dan om instanties, die beleid moeten bepalen voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Dat dient dus een maatschappelijk belang.
Als er iets fout zit in het praktijkcomputerprogramma, deel ik soms gegevens met de (helpdesk)medewerkers van de firma die daarover gaat. In onverhoopte gevallen van wanbetaling gaan er (factuur)gegevens naar een medisch incassobureau.
Het is mij in alle gevallen verboden om al uw persoonlijke informatie met instanties te delen. Doorgaans gaat om een bepaald en klein aantal gegevens. De andere instantie hoort daar op haar beurt weer vertrouwelijk en vanuit haar doelstelling mee om te gaan. Het volledige dossier blijft echt geheim!

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving