Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Vertrouwelijkheid

Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Bijvoorbeeld niet aan bedrijfsartsen of verzekeringsartsen.

U hebt recht op inzage in uw dossier. Alles wat over u gaat kan door u worden gelezen. 

Met uw toestemming stuur ik correspondentie aan de verwijzend huisarts of andere verwijzer. Bij voorkeur doe ik deze ook in afschrift aan u. Een verwijzer wil graag weten wat er na de verwijzing gebeurt. Het is een goede zaak als de huisarts uw gezondheidsgegevens over de jaren heen verzamelt.

Normaal gesproken zijn er in een behandeling twee correspondentiemomenten. Ik schrijf namelijk:
in het begin 1) een samenvatting / conclusie van de intakegesprekken; en
aan het eind 2) een samenvatting met de bevindingen van de afgesloten behandeling.

Na ons eerste gesprek vraag ik u een schriftelijke toestemmingsverklaring voor een aantal uitzonderingen

  • Sommige instanties mogen een klein deel van uw cliëntgegevens opvragen. Ik ben zoals iedere psycholoog verplicht om hieraan te voldoen. Het gaat namelijk om instanties die beleid moeten bepalen voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Dit heeft een maatschappelijk belang.
  • Als er iets fout zit in mijn EPD (elektronisch patiënten dossier, zeg: praktijkprogramma), deel ik soms gegevens met de (helpdesk)medewerkers van de firma's die daarover gaan.
  • In onverhoopte gevallen van wanbetaling gaan er (factuur)gegevens naar een medisch incassobureau.
Ik houd mij aan de regel om alleen die gegevens te delen die ertoe doen. De andere instantie hoort daar op haar beurt weer vertrouwelijk en vanuit haar doelstelling mee om te gaan. Overbodige gegevens die een ander niet aangaan blijven echt geheim!

Sinds een aantal jaar is er Europese regelgeving als het gaat om (online) privacy. Dit is AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zodoende dien ik te beschikken over een officieel privacystatement
 

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker
KvK nr. 01159049

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2024 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving