Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Coronavirus, oud bericht, 30 april 2020


Inmiddels heb ik nieuwe richtlijnen vanuit mijn beroepsvereniging ontvangen. Die sturen aan op versoepeling van mijn praktijkvoering tijdens de coronacrisis. Deze adviezen volg ik graag op.

Men stelt dat het doen van face tot face-contacten de voorkeur heeft boven bellen of beeldbellen. In overleg met elkaar kan wel blijken dat bellen of beeldbellen de beste keuze is. (Beeld)bellen heeft de voorkeur bij de mensen, bij wie de gevolgen van besmetting onverantwoord is. Face to face-contacten zijn gewoon op de praktijk en gebeuren uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen. 

(Tot 30 april 2020 was het advies net andersom: een voorkeur voor bellen of beeldbellen boven face to face contact. Zie evt. mijn oude nieuwsberichten hierover.) 

In de spreekkamer is het niet moeilijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. In het gebouw van Het Want zijn er speciale looproutes met eenrichtingsverkeer. Iedereen loopt zoveel mogelijk dezelfde kant op, men loopt elkaar zo weinig mogelijk tegemoet. De wachtkamers houden we zoveel mogelijk leeg. Daarom het verzoek om niet veel te vroeg te komen of anders buiten te wachten. Kom zodoende precies op tijd en vijf minuten later komen is evengoed wenselijk.

Wachtlijstinformatie en mededelingen

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving