Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Kwaliteitsstatuut goedgekeurd en in te zien


Per ingaande is het voor zorgverleners verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een ingevulde vragenlijst (in PDF), waarin ik beschrijf wat er gebeurt binnen mijn praktijk. 1) Als het gaat om gangbare situaties als bijvoorbeeld aanmelding en intake. Maar ook 2) als het gaat om bijzondere situaties, bijvoorbeeld noodgevallen of crisis. Zo komen een tal van zaken aan de orde, die mijn praktijk wat transparanter moeten maken. Het moet helder en duidelijk zijn wat er in bepaalde situaties staat te gebeuren.

Belangstellenden (ook familie) kunnen dit stuk bij mij opvragen. Per 1 november 2016 heb ik de mededeling gekregen dat mijn kwaliteitsstatuut door MediQuest goedgekeurd.

Het kwaliteitsstatuut brengt ook met zich mee dat ik informatie over mijn tarieven, no show-regeling en wachttijden op mijn website moet plaatsen. Dit is te vinden onder Mededelingen bij de datum 20-10-2009. (Startdatum van mijn praktijk hiervoor gekozen...) 
 

Wachtlijstinformatie en mededelingen

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2021 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving