Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Privacyverklaring in te zien

 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Wetgeving met Europese regels wat betreft geheimhouding van persoonsgegevens en medische gegevens. De meesten zal deze regelgeving veel te ver voeren. Het is zorgaanbieders (zeg: hulpverleners) wel verplicht om deze regels ter inzage te geven.  

Momenteel lukt het mij nog niet om mijn privacy-aanpak via een link op de website te publiceren. Het stuk is echter wel via 06-42971013 of info@psychotherapiefraneker.nl aan mij op te vragen.

Wachtlijstinformatie en mededelingen

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2023 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving