Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10
8801 PV Franeker

06-42971013
0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'

Vergoeding & Kosten eigen risico per 2016

geplaatst op 20-10-2009

 
HET GROOTSTE DEEL VAN DE KOSTEN BETAALT U NIET ZELF.
Over het algemeen verwijst uw huisarts u voor behandeling bij mij. De arts geeft u dan een verwijsbrief mee, waardoor de zorgverzekeraar de behandeling vanuit de basisverzekering vergoedt. Iedereen heeft een basisverzekering.U hoeft voor behandeling bij mij geen aanvullende verzekering te hebben. 
Aan het eind van de behandeling declareer ik alle kosten ineens bij uw zorgverzekeraar. Hoe meer tijd ik aan uw behandeling besteed heb, hoe hoger deze kosten. Afgezien van het eigen risico hoeft u deze kosten niet zelf te betalen. 

U BETAALT WEL MAXIMAAL 385 EURO AAN EIGEN RISICO PER JAAR. 
Ieder jaar is er een wettelijk vastgesteld eigen risico.Voor 2016 en 2017 is dat maximaal 385 euro per jaar. Dit bedrag kan per 2018 weer veranderen. 
Een deel van uw medische kosten moet u namelijk zelf betalen. Dit is nooit meer dan 385 euro, maar mijn behandeling valt wel onder deze regeling. 
Voor speciale polissen bepaalt de zorgverzekeraar soms een hoger eigen risico. 
Vorige jaren is er bovenop het eigen risico ook een eigen bijdrage geweest. Deze is sinds 2014 niet meer van toepassing. 

WANNEER MOET U WEL ZELF BETALEN?
Er zijn gevallen dat u de hele behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als u geen verwijzing wilt. Of als geen verwijzing krijgt. 

Wachtlijstinformatie en mededelingen

Psychotherapie Franeker
Jeroen M. Scholtes
Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Gezondheidscentrum Het Want Het Want 10
8801 PV Franeker

tel: 06-42971013
fax: 0517-712196
info@psychotherapiefraneker.nl

'Voor houvast en groei'
©2022 Psychotherapie Franeker | Website: WIE internet & vormgeving